Hoe doen we het?

Terug
Er worden uiteraard hoge eisen gesteld aan opleiding, ervaring, permanente educatie en inlevend vermogen in de behoeften van slachtoffers.


SRB-Rasenberg beschikt verder over een vergaand geautomatiseerd systeem waardoor onze experts voor een groot deel werken met digitale dossiers. De communicatie vindt plaats met de modernste middelen.

Opdrachtgevers en, indien door hen toegestaan, ook slachtoffers kunnen de behandeling in een dossier digitaal volgen. Transparantie in optimale vorm.
Het secretariaat ziet erop toe dat specifiek gemaakte afspraken (bijvoorbeeld in Service Level Agreements) stipt worden nageleefd.