Wat kost het?

Terug
Tarieven worden in onze branche (vrijwel) nooit openlijk getoond.
Ook daar wil SRB-Rasenberg echter transparant in zijn.
 
Het basisuurloon in 2017 begint bij € 165 per uur excl. BTW.  

Indien met opdrachtgevers afspraken worden gemaakt over uitbesteding van een omvangrijker volume, werkt SRB-Rasenberg ook op basis van een vaste vergoeding per soort opdracht. 

Detachering en claimshandling kan tegen een lagere tariefstelling. Het tarief hangt af van de soort te behandelen dossiers.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!